...
Jaarverslag 2015
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Voorwoord
foto Karine Moykens
In 2015 werden we een nieuw-samengesteld gezin.
Karine Moykens, Secretaris-generaal
Verhalen
-
Cijfers
infografiek budget DWVG
infografiek personeel DWVG
cijfers DWVG

Nog meer cijfers

Integrale Jeugdhulp Justitiehuizen VIPA Zorginspectie Klachten Personeel Historisch misbruik
Missie en Visie

Onze missie:
naar de kern

Met deze ene, kernachtige zin geven wij aan waar wij voor staan:
Het Departement WVG bouwt mee aan zorgzaam samenleven.

Onze visie:
onze ambitie

Het Departement WVG wil dat iedereen in Vlaanderen en Brussel kan participeren aan een zorgzame samenleving. Daartoe versterken, begeleiden of ondersteunen we mensen die het wensen of nodig hebben. We doen dit samen met hen en met de betrokken organisaties. We houden ook toezicht op justitiabelen. We hebben aandacht voor de meest kwetsbaren. Alert voor maatschappelijke uitdagingen zoeken we naar toekomstgerichte oplossingen. We bouwen aan partnerschappen bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het beleid. We stimuleren kwaliteit, innovatie en kennisdeling in onze beleidsaanpak, op het terrein en in onze eigen organisatie. We zetten talenten van medewerkers doelgericht in. We investeren verder in vertrouwen, openheid en flexibiliteit.

Onze
kernwaarden

Deze 5 waarden schuiven wij naar voren in ons handelen:

5 waarden: Verbindend, Vernieuwend, Vertrouwen, Open zijn, Flexibel zijn

Contact

Contactgegevens

info@wvg.vlaanderen.be

telefoonnummer: 02 / 553 31 24

 

colofon

Hebben meegewerkt aan dit jaarverslag: Eric Bracke (teksten), Carmen De Rudder (redactie), Begga De Vuyst (grafieken), Jan Goesaert (webdesign), Koenraad Jacob (grafieken en eindredactie), Ann Vandewalle (foto’s), Stefanie Van den Broeck (teksten), Sonia Vermeiren (foto’s en grafische ondersteuning) en Liesbeth Wyseur (eindredactie)
Verantwoordelijke uitgever: Karine Moykens