Voorwoord

Voorwoord

De impact van het Departement WVG op ‘zorgzaam samenleven’

jaarverslag

Elk jaar maakt het Departement WVG een jaarverslag dat een overzicht biedt van alle projecten die afgelopen jaar belangrijk waren, projecten waarmee het departement het verschil kon maken.

Waarom een jaarverslag?

Karine Moykens, secretaris-generaal: “Het Departement WVG is natuurlijk een overheidsdienst. Een overheidsdienst betekent per definitie dat hier ‘civil servants’ werken. Dat betekent ook dat wij ons engageren om met het belastingsgeld van ons allemaal, van u, van mezelf, van elke burger, iets te presteren dat een meerwaarde is voor de maatschappij.”

“Waar hebben we dat verschil gemaakt? Zo zijn we gekomen tot diverse doelgroepen, dat betekent dat we ook gaan praten zijn met de justitiabelen. We zijn gaan kijken in die wereld van justitie, waar wij een belangrijke bevoegdheid hebben: wat hebben we daar gedaan? Maar ook de mensen die in armoede leven. Hoe hebben we daar een bepaald profiel kunnen neerzetten en echt een meerwaarde betekend voor hen in hun leven? Ook al onze andere dienstverleningen, gaande van inspectie tot evengoed misschien minder gekende elementen, zoals: wat hebben we gedaan rond klimaat en rond voedselverlies? Ook dat zijn heel specifieke bijdragen die we geleverd hebben.”

Zorgzaam samenleven

“Het leitmotiv van het Departement WVG is 'zorgzaam samenleven'. Dat is wat wij dag in, dag uit proberen. Zorgzaam samenleven hier intern, als collega's, zorgen voor de mogelijkheid dat de burgers in Vlaanderen en Brussel ook zorgzaam gaan samenleven. Ik ben ervan overtuigd dat ook alle lezers van ons jaarverslag dat een boeiend verhaal vinden. Dus ik kan jullie alleen maar heel veel leesplezier wensen bij ons jaarverslag 2017.”

Bekijk transcriptie