Contact

CONTACT

Contacteer ons

02 553 31 24 (elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 16.00 u)

info@wvg.vlaanderen.be

 

Colofon

Werkten mee aan dit jaarverslag: Stefanie Van den Broeck (teksten), Sigrid Spinnox (foto’s), Joris Vermost (video), Begga De Vuyst (grafieken), Jan Goesaert (webcoördinatie), Carmen De Rudder, Oele Demeulemeester en Tina Van Assche (redactie), Liesbeth Van Braeckel (eindredactie), Liesbeth Van Houdt (coördinatie en eindredactie).

Verantwoordelijke uitgever: Karine Moykens

Cijfermateriaal

Met dank aan:

  • Kurt Cooreman (personeel)
  • Steven Bogaert (financieel)
  • Christophe Cousaert (VIPA)
  • Murielle Van Imschoot & Angelina Wilssens (Zorginspectie)
  • Luc Moens (klachten)
  • Antonia Le Roy (VCET)
  • Gerlinde Taets (Welzijn en Samenleving)