Voorwoord 2021

Voorwoord

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin stelt u opnieuw graag haar jaarverslag voor. Waarom doen we dat? Omdat we uiteraard verantwoording willen afleggen wat wij met het belastinggeld - met de middelen die ons zijn toegekend - hebben gedaan het afgelopen jaar. Kunnen wij u alles voorstellen? Zeker niet. Daarvoor doen we gelukkig veel te veel. Maar alles draait wel rond één en hetzelfde thema, onze baseline: zorgzaam samenleven.

En we werken ook niet alleen: we werken altijd samen met belangrijke partners. Als we nu gaan kijken naar de energieprijzen die zo hoog zijn, dan bewijst dat wel hoe belangrijk het is om ook aan energie-efficiëntie gaan werken bij onze voorzieningen. Daarvoor werken we samen met de collega's van het Vlaamse Energiebedrijf. Samen met hen gaan we kijken naar energiescans en energie-audits. We werken ook samen met de eerstelijn, een interfederaal niveau, want het afgelopen jaar hebben we niet alleen voor de Sociale Kaart heel nauw samengewerkt met die eerstelijn, maar zeker en vast ook voor de vaccinaties.

Want ja, de coronapandemie heeft nog altijd ons leven beheerst het afgelopen jaar, zowel privé als professioneel. En dat zien we ondermeer ook in de corona-compensaties die door het VIPA zijn toegekend of in de specifieke inspecties door onze Zorginspectie in de sector voor personen met een beperking.

En dat brengt mij dan bij de samenwerking die er toch wel geweest is, heel nauw, met de collega's van het Agentschap Zorg en Gezondheid. En dat heeft zelfs geresulteerd in een unicum in de Vlaamse overheid, want wij hebben samen nu een afdeling die behoort tot het departement, maar waar de aansturing gebeurt samen met de leidend ambtenaar van Zorg en Gezondheid. Alles draait daar rond beleidsinformatie en data. 

En vanuit die optiek van samenwerking lijkt het mij ook heel zinvol om daar nog even de focus op te leggen. Allemaal samen met alle medewerkers van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin gaan we ervoor om alle burgers van Vlaanderen en Brussel zorgzaam te laten samenleven. Mij rest nu nog alleen om u heel veel plezier toe te wensen en kennis te nemen van ons jaarverslag. Ik wens u dan ook een heel aangename lectuur en dank u.

Bekijk transcriptie