Investeringen in zorginfrastructuur

Investeringen in zorginfrastructuur

Infografiek Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)

Klassieke infrastructuursubsidies

Klassiek:  éénmalige aanrekening op de VIPA-kredieten van het volledige subsidiebedrag voor het bouwproject.

In 2021, 45,8 miljoen euro klassieke infrastructuursubsidie (excl. subsidie voor preventie van agressie)

Klassieke infrastructuursubsidie in euro %
Algemeen welzijnswerk 1.060.027 2,3%
Gezinnen met kinderen 9.203.808 20,1%
Jeugdhulp 22.587.905 49,3%
Personen met een handicap 7.350.220 16,1%
Preventieve en ambulante gezondheidszorg 819.503 1,8%
Psychiatrische verzorgingstehuizen 659.810 1,4%
Verzorgingsvoorzieningen 282.219 0,6%
Woonzorg 3.849.471 8,4%
Totaal 45.812.963 100,0%

Subsidie voor preventie en agressie

In 2021, 2,1 miljoen euro subsidie voor preventie van agressie

Voorzieningen met een verblijfsfunctie die werken met minderjarigen, kunnen VIPA-subsidies aanvragen voor projecten van preventieve infrastructurele maatregelen inzake agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving.

Forfaitaire infrastructuursubsidies

Personen met een handicap:

In 2021, 1,3 miljoen euro infrastructuurforfait.

Ziekenhuizen:

In 2021, 20,9 miljoen euro strategisch forfait, 124,8 miljoen euro instandhoudingsforfait, 9,8 miljoen euro toestelfinanciering.

Forfaitair: jaarlijkse aanrekening op de VIPA-kredieten van een forfaitair bedrag zolang men aan de voorwaarden voldoet.

Coronacompensatie

In 2021, 30,5 miljoen euro coronacompensatie.

Deze subsidie vormt een compensatie van de kosten die residentiële WVG-voorzieningen in 2020 hebben gemaakt in het kader van corona.

Energiescans en klimaatsubsidies

In 2021 trok VIPA 0,7 miljoen euro uit om energiescans uit te voeren in zorgvoorzieningen. Om de energiebesparende investeringen met een terugverdientijd van meer dan 5 jaar (het resultaat van de energiescans) uit te voeren, trok VIPA 13,3 miljoen euro uit in 2021.

Klimaatsubsidie in euro %
Algemeen welzijnswerk 528.508 4,0%
Gezinnen met kinderen 833.337 6,3%
Jeugdhulp 513.430 3,9%
Personen met een handicap 2.639.100 19,8%
Preventieve en ambulante gezondheidszorg 604.215 4,5%
Verzorgingsvoorzieningen 3.647.934 27,4%
Woonzorg 4.545.464 34,1%
Totaal 13.311.987 100,0%
Bekijk transcriptie