Investeringen in welzijnswerk

Investeringen in welzijnswerk

Infografiek subsidies welzijnswerk, CAW en vrijwilligerswerk

Subsidies welzijnswerk

Totaal in 2021 328,79 miljoen euro subsidies en tegemoetkomingen.

Subsidies en tegemoetkomingen in euro in %
Welzijnswerk 110.063.313 33,5%
Maatschappelijk opbouwwerk en armoedebestrijding 13.917.265 4,2%
Vrijwilligerswerk 1.481.000 0,4%
Subsidies VIA 199.034.698 60,5%
Coördinatie van het armoedebeleid 3.269.075 1,0%
Commissies eerstelijns juridische bijstand 1.024.000 0,3%
Totaal 328.789.350 100,0%

 

Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW’s)

Cliënten onthaald: 94.976

Cliënten begeleid: 26.803

In 2021 kregen de CAW’s een subsidie van 107 miljoen euro of bijna 33% van de totale subsidies van de afdeling Welzijn en Samenleving.

Vrijwilligerswerk

161 organisaties met 33.164 vrijwilligers kregen in totaal een subsidie van 1,48 miljoen euro.

Infografiek arbeidsmatige activiteiten

Arbeidsmatige activiteiten zijn vrijwillige, onbezoldigde bezigheden voor mensen met medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen.

In 2021 werden 2.927 overeenkomsten goedgekeurd voor 2.752 personen, ingediend door 134 voorzieningen met een erkenning als AMA-begeleider.

Top 3 voorzieningen met de meeste overeenkomsten:

  1. Beschut wonen: 1.449 overeenkomsten of 50%
  2. Voorzieningen VAPH: 484 overeenkomsten of 17%
  3. OCMW: 477 overeenkomsten of 16%
Bekijk transcriptie