Cijfers personeel

Cijfers personeel

Infografiek Personeel Departement WVG

Totaal personeelsaantal

Aantal personeelsleden op 31/12/2021: 1.149

Evolutie aantal personeelsleden Departement WVG (2017-2021)

  aantal personeelsleden
2017 984
2018 1.011
2019 1.012
2020 1.049
2021 1.149

Personeelsaantal naar geslacht en leeftijd

Aantal mannen op 31/12/2021: 246 of 21%

Aantal vrouwen op 31/12/2021: 903 of 79%

Personeelsaantal Departement WVG naar leeftijdsklasse en geslacht op 31/12/2021

Leeftijdsklasse Vrouw Man Eindtotaal
<=24 49 3 52
25-29 129 16 145
30-34 98 21 119
35-39 104 23 127
40-44 146 28 174
45-49 180 52 232
50-54 97 40 137
55-59 64 31 95
>=60 36 32 68
Totaal 903 246 1.149

Personeelsaantal naar niveau en afdeling

Personeelsaantal Departement WVG naar niveau op 31/12/2021

Niveau aantal %
A 260 23%
B 719 62%
C 153 13%
D 17 2%
Totaal 1.149 100%

Personeelsaantal Departement WVG naar niveau en afdeling op 31/12/2021

Afdeling A B C D Totaal
Diensten van de Secretaris-generaal 6 4 2 4 16
Afdeling Beleidsinformatie en Data 17 5 6 1 29
Afdeling Beleidsontwikkeling 21 1 1 0 23
Afdeling Communicatie en Informatie 20 7 3 2 32
Afdeling HR en Organisatie 13 11 9 4 37
Afdeling Justitiehuizen 63 630 119 4 816
Afdeling VIPA 13 4 7 0 24
Afdeling Welzijn en Samenleving 52 11 4 1 68
Afdeling Zorginspectie 55 46 2 1 104
Totaal 260 719 153 17 1.149

Personeelsaantal naar statuut en contractduur

Personeelsaantal Departement WVG naar statuut en contractduur op 31/12/2021

Statuut/contractduur aantal %
Ambtenaar 770 67%
Contractueel 379 33%
            Onbepaalde duur 278 73%
            Vervanging/bepaalde duur 101 27%
Bekijk transcriptie