Cijfers hulplijnen

Cijfers hulplijnen

1712, Stop it Now! & Tele-Onthaal

Infografiek 1712

1712, 10 jaar samen tegen geweld.

In 2021 ontving 1712 8.515 oproepen (+6% t.o.v. 2020 en +57% t.o.v. 2019). Dit is het hoogst aantal oproepen sinds de oprichting, 3x meer oproepen dan in 2012. Over 11.312 mogelijke slachtoffers.

68% van de oproepen via telefoon, 18% via chat en 14% via email. In 2021 gebeurt bijna één op de vijf gesprekken via chat. In 2020 was dit nog één op de 10 gesprekken.

Van de slachtoffers zijn 54% slachtoffer van kindermishandeling, 19% slachtoffers van partnergeweld en 8% slachtoffer van geweld tegen volwassenen.

Bij 90% van de (mogelijke) slachtoffers bij wie de context van geweld bekend is, komt het geweld in de familie voor. Bij ongeveer 75% van de (mogelijke) slachtoffers komt het geweld in het gezin voor. Bij 10% van de oproepen gaat het over geweld buiten de familiale context zoals geweld in de openbare ruimte, op school, in de sportclub of op andere plaatsen.

Meer dan 58% van de slachtoffers zijn minderjarig.

  • 37% van de contactnemers is zelf slachtoffer en 20% is (stief)ouder van het slachtoffer.
  • 73% van de contactnemers van wie het geslacht bekend is, is vrouw.
  • 75% kiest voor anonimiteit, 1712 is een anonieme hulplijn.

Infografiek Tele-onthaal

Een anonieme hulplijn voor iedereen die nood heeft aan een helpend gesprek.

In 2021 137.669 oproepen (-1% oproepen t.o.v. 2020 en +13,9% oproepen t.o.v. 2019) en 104.681 gesprekken (-1,1% gesprekken t.o.v. 2020 en +15,3% gesprekken t.o.v. 2019).

Gemiddeld 377 oproepen per dag en 287 gesprekken per dag. In 2021 zijn 13% van de gesprekken coronagerelateerd. In 2020 was nog 24,1% van de gesprekken coronagerelateerd.

118.408 oproepen (-1,1% t.o.v. 2020 en +12,7% t.o.v. 2019) en 88.128 gesprekken (-1,1% t.o.v. 2020 en +11,6% t.o.v. 2019) of 86% via telefoon.

19.261 oproepen (-0,8% t.o.v. 2020 en +21,8% t.o.v. 2019) en 16.553 gesprekken (-0,9% t.o.v. 2020 en +39,7% t.o.v. 2019) of 14% via chat.

In 2021 174.063 websitebezoekers (-36.460 of -17,9% t.o.v. 2020 en +79.554 of + 84,2% t.o.v. 2019).

Infografiek Stop it Now!

Stop it Now, voor mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen en hun naasten.

In totaal sinds lancering (mei 2017), 1.913 contacten. In 2021 410 contacten (-11% t.o.v. 2020 en +46% t.o.v. 2019).

In 2021 zijn er 410 contacten, waarvan:

  • 173 of 42% via email
  • 162 of 40% via telefoon
  • 75 of 18% via chat

In 2021 is 48% bezorgd over zichzelf, 19% is bezorgd over een naaste en 10% is bezorgd als professional.

In totaal sinds lancering 263 doorverwijzingen naar langdurige hulpverlening, dat is 14% van het totaal aantal contacten. Daarvan meldde 80% zich aan bij een gespecialiseerd behandelcentrum.

In totaal sinds lancering 114.215 websitebezoekers. In 2021 33.523 websitebezoekers, dat is een stijging met 16% t.o.v. 2020 en een daling met 5% t.o.v. 2019.

Bekijk transcriptie