Voorwoord

Voorwoord

Samen met vele partners werken aan zorgzaam samenleven

Jaarverslag 2019 - voorwoord Karine Moykens

 

In ons jaarverslag proberen we zoals alle jaren goed weer te geven wat wij met het belastingsgeld van u en mij hebben gedaan in het voorbije jaar.

Dat betekent dat wij nagaan waar we maatschappelijk relevant zijn geweest zijn, waar we efficiënt hebben samengewerkt om effectief dat verschil te gaan maken in de maatschappij. Uiteraard gefocust op het zorgzaam samenleven, dat toch onze belangrijke baseline is.

Het was het eerste jaar dat wij twee nieuwe ministers hadden. Een nieuwe legislatuur, voor het eerst ook twee ministers. Wat betekent dat wij uiteraard ook gaan kijken zijn naar wat hun krachtlijnen zijn, en hoe wij een antwoord kunnen geven op wat zij naar voren hebben geschoven als de lijnen waar WVG en het Departement WVG voor staan.

Wat vind je zoal terug? Wel bijvoorbeeld vind je aspecten terug als buurtgerichte zorg. Hoe gaan we aan de slag om de zorg zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen? Maar we gaan evengoed kijken naar levenskwaliteit en luchtkwaliteit en alle mogelijke kwaliteit van zorg. Kwaliteit is een rode draad doorheen ons hele verhaal. We gaan uiteraard ook kijken naar de justitiehuizen en de enkelbanden, het elektronisch toezicht. Hoe zijn we daarmee omgegaan, wat is onze meerwaarde eigenlijk op dat vlak in de maatschappij?

Dus vanuit heel die optiek geven we een beeld in ons jaarverslag van: waar staan wij eigenlijk voor? De brede lijnen, niet in detail. We kunnen onmogelijk alles weergeven. Daarvoor doen we allemaal samen toch wel te veel. Maar dat we maatschappelijk relevant zijn, daar ben ik van overtuigd.

Dus ik wens u allemaal veel leesgenot en maak alsjeblief kennis met waar wij voor staan als Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Bekijk transcriptie