investeringen in zorginfrastructuur

Investeringen in zorginfrastructuur

Infografiek Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)

Klassieke infrastructuursubsidies

Klassiek:  éénmalige aanrekening op de VIPA-kredieten van het volledige subsidiebedrag voor het bouwproject.

In 2019, 76,6 miljoen euro klassieke infrastructuursubsidie (excl. subsidie voor preventie van agressie)

Klassieke infrastructuursubsidie

in euro

%

Algemeen Welzijnswerk

4 780 441

6,2%

Bijzondere Jeugbijstand

9 184 538

12,0%

Gezinnen met kinderen

6 327 387

8,3%

Personen met een handicap

25 810 167

33,7%

Preventieve en ambulante Gezondheidszorg

6 409 802

8,4%

Ouderenzorgvoorzieningen

7 204 779

9,4%

Psychiatrische Verzorgingstehuizen

4 632 666

6,1%

Verzorgingsvoorzieningen

12 219 285

16,0%

Totaal

76 569 065

100,0%

In 2019, 8,5 miljoen euro subsidie voor preventie van agressie

Voorzieningen met een verblijfsfunctie die werken met minderjarigen, kunnen VIPA-subsidies aanvragen voor projecten van preventieve infrastructurele maatregelen inzake agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving.

Forfaitaire infrastructuursubsidies

Forfaitair: jaarlijkse aanrekening op de VIPA-kredieten van een forfaitair bedrag zolang men aan de voorwaarden voldoet (bv. gebruik door mensen met bepaalde zorgzwaarte).

In 2019, 4,4 mijoen euro forfaitaire infrastructuursubsidie waarvan 3,9 miljoen euro voor verzorgingsvoorzieningen en 0,5 miljoen euro voor personen met een handicap.

Energiescans en klimaatsubsidies

In 2019 trok VIPA 2,3 miljoen euro uit om energiescans uit te voeren in zorgvoorzieningen. Om de energiebesparende investeringen met een terugverdientijd van meer dan 5 jaar (het resultaat van de energiescans) uit te voeren, trok VIPA 8,2 miljoen euro uit in 2019.

Klimaatsubsidie

in euro

%

Algemeen welzijnswerk

0

0,0%

Bijzondere jeugdbijstand

557 007

6,8%

Gezinnen met kinderen

544 393

6,7%

Personen met een handicap

2 318 648

28,3%

Preventieve en ambulante gezondheidszorg

70 708

0,9%

Ouderenvoorzieningen en voorzieningen in de thuiszorg

1 698 238

20,8%

Verzorgingsvoorzieningen

2 992 696

36,6%

Totaal

8 181 690

100,0%

Infografiek Klimaatengagement WVG

Drie jaar geleden ondertekenden het beleidsdomein WVG, acht koepelorganisaties in de zorg en het Vlaams Energiebedrijf het klimaatengagement. Daarin engageren ze zich om energie te besparen, nieuwbouw bijna energieneutraal te maken en gratis energiescans aan te bieden aan zorgvoorzieningen.

Energiescans

10% van alle voorzieningen en 72% van alle ziekenhuizen kregen reeds een energiescan.

Besparingsmaatregelen

9.823 besparingsmaatregelen werden berekend.

Top 3 aantal berekende maatregelen

  1. Isolatie
  2. Relighting/relamping
  3. Hernieuwbare energie

De gemiddelde terugverdientijd van investeringen mét subsidie verlagen van 14 jaar naar 7 jaar.Subsidies

Het aantal subsidie-aanvragen stijgt. In 2019 8,2 miljoen euro klimaatsubsidies.

Investering en CO2-besparing

Top 3 grootste bespaarders

 

gem. CO2-besparing

gem. investeringskost

1. Windmolens

250 ton/jaar

1.233.233 euro

2. Duurzame energiieopwekking

53 ton/jaar

441.161 euro

3. Warmtekrachtkoppeling

47 ton/jaar

139.008 euro

Bekijk transcriptie