Investeringen in welzijnswerk

Investeringen in welzijnswerk

Infografiek subsidies welzijnswerk, CAW en vrijwilligerswerk

Subsidies Welzijnswerk

Totaal in 2019 166,4 miljoen euro subsidies en tegemoetkomingen.


Subsidies en tegemoetkomingen

in euro

in %

Welzijnswerk

103 695 207,7

62,3%

Samenlevingsopbouw en armoedebestrijding

13 183 674,5

7,9%

Vrijwilligerswerk

1 481 000,0

0,9%

Subsidies VIA-4

44 179 050,6

26,6%

Coördinatie van het armoedebeleid

2 830 000,0

1,7%

Commissies eerstelijns juridische bijstand

1 024 000,0

0,6%

Totaal

166 392 932,8

100,0%

Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW’s)

  • Cliënten onthaald: 91 881
  • Cliënten begeleid: 27 522

In 2019 kregen de CAW een subsidie van 100,81 miljoen euro  of bijna 61% van de  totale subsidies van de afdeling Welzijn en Samenleving.

Vrijwilligerswerk

142 organisaties met 27.067 vrijwilligers kregen in totaal een subsidie van 1,48 miljoen euro.

Infografiek Arbeidsmatige Activiteiten (AMA)

Arbeidsmatige activiteiten zijn vrijwillige, onbezoldigde bezigheden voor mensen met medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen.

In 2019 werden 2.583 overeenkomsten goedgekeurd voor 2.462 personen, ingediend door 118 voorzieningen met een erkenning als AMA-begeleider.

Top 3 voorzieningen met de meeste overeenkomsten:

  1. Beschut wonen: 1.236 overeenkomsten of 48%
  2. OCMW: 473 overeenkomsten of 18%
  3. Voorzieningen VAPH: 422 of 16%
Bekijk transcriptie