Contact

CONTACT

Contacteer ons

02 553 31 24 (elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 16.00 u)

info.dwvg@vlaanderen.be

 

Colofon

Werkten mee aan dit jaarverslag: Liesbeth Van Houdt (coördinatie, redactie, eindredactie), Liesbeth Van Braeckel (redactie, eindredactie), Sigrid Spinnox (foto’s), Tina Van Assche, Carmen De Rudder, Oele Demeulemeester en Jan Goesaert (video), Begga De Vuyst, Frédérique Vander Elst & Katrien Mortelmans (cijfers en grafieken), Jan Goesaert (webcoördinatie), Patricia Werbrouck (verspreiding).

Verantwoordelijke uitgever: Karine Moykens

Cijfermateriaal

Met dank aan:

  • Kurt Cooreman (personeel)
  • Matthieu Vanspeybrouck (financieel)
  • Christophe Cousaert & Hannah Bohez (VIPA)
  • Murielle Van Imschoot, Angelina Wilssens & Jan Goesaert (Zorginspectie)
  • Tina Van Assche (klachten)
  • Antonia Le Roy & Dieter Lebbe (VCET)
  • Gerlinde Taets, Saskia Dupont & Sabine Jakiela (Welzijn en Samenleving) 
  • Jennifer Pots (Tele-Onthaal)
  • Minne De Boeck (Stop It Now!)
  • Wim Van de Voorde (1712)