Voorwoord 2020

Voorwoord

Samen met vele partners werken aan zorgzaam samenleven

De coronacrisis heeft er ook bij ons in het departement natuurlijk zwaar op ingehakt. In die zin dat heel onze werking moest omgegooid worden. Zeker tijdens de eerste lockdown, waar het voor onze buitendiensten en onze inspecteurs toch wel een hele aanpassing was. Maar goed, we hebben dat gedaan. We hebben ons heel flexibel opgesteld en op die manier ook heel snel teruggezocht naar hoe we toch contact konden houden met die mensen waar we voor werken. Hoe kunnen we via beeldbellen bijvoorbeeld ook contact houden met onze justitiabelen? Onze inspecteurs zijn gaan kijken naar welke inspecties wel nog mogelijk waren? Waar kunnen we wel nog toezicht gaan houden? En al onze andere collega’s zijn blijven doorgaan en met een ongelooflijke inzet blijven zoeken naar hoe ze hun taken op de best mogelijke manier konden invullen. Ik ben heel trots op al mijn mensen, want ik vind dat we het ongelooflijk goed hebben gedaan om toch met die mensen en die middelen al onze opdrachten op een heel authentieke manier te gaan waarmaken.  

Ook op het vlak van externe ondersteuning was het toch wel een bijzonder jaar. Allereerst stonden de collega’s van het Agentschap Zorg en Gezondheid natuurlijk in het oog van de storm van dag één en daar hebben we gekeken naar hoe we ondersteuning konden gaan bieden. Vooral vanuit Zorginspectie is er heel snel mee ingesprongen bij het Outbreak Support Team en bij de telefonische permanentie om op de momenten dat bijvoorbeeld de woonzorgcentra toch heel zwaar te kampen hadden met problemen, met vele overlijdens ook, en met manageriële problemen. Toen waren we er wel om bijstand te gaan verlenen en de dankbaarheid van onze collega’s van Zorg en Gezondheid is ook wel heel erg groot. Maar niet alleen de inspectiediensten hebben bijgesprongen. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de mensen zowel van het informaticateam als van het kennisteam die hebben bijgesprongen want data is gebleken heel erg belangrijk te zijn. Om daar ondersteuning te gaan bieden waren wij zeer welkom en heeft de kennis van het departement zeker en vast bijgedragen tot een beter resultaat.  

Naast het bijspringen bij Zorg en Gezondheid hadden we natuurlijk ook de Taskforce COVID-19 in de zorgvoorzieningen die op 8 april vorig jaar is gestart. En een paar maanden later, 11 juni, toen ik werd gevraagd om voorzitter te worden van het Interfederaal Comité Testing & Tracing . Het heeft betekend dat wij ook buiten ons eigen departement en buiten onze eigen bevoegdheden toch wel heel wat zijn gaan opnemen. Terug met de ondersteuning van een heleboel van onze medewerkers. En ook daar ben ik heel dankbaar dat zij altijd aan mijn zijde hebben gestaan in die toch wel hele zware periode dat we 7 op 7 en 20 op 24 aan het draaien waren.  

Net zoals de voorgaande jaren proberen wij een boeiend jaarverslag te maken. Uiteraard gaat u cijfers en infographics terugvinden. Maar het is vooral belangrijk om de mensen zelf aan het woord te laten. Zowel de medewerkers van het departement als onze partners. Door middel van interviews en door middel van filmpjes proberen we een kijk te geven op wat zij hebben gedaan, hoe zij het hebben ervaren. Ook in het coronajaar dat toch wel zo cruciaal heeft ingegrepen op de maatschappij, op ons allemaal.  

Ik kan alleen maar zeggen: ik hoop dat het ook voor u een even boeiend verhaal is als het voor ons is geweest. Dus ik zou u allemaal heel veel leesplezier willen toewensen.  

Bekijk transcriptie