investeringen in zorginfrastructuur

Investeringen in zorginfrastructuur

Klassieke infrastructuursubsidies

Klassiek:  éénmalige aanrekening op de VIPA-kredieten van het volledige subsidiebedrag voor het bouwproject.

In 2020, 44,6 miljoen euro klassieke infrastructuursubsidie (excl. subsidie voor preventie van agressie)

klassieke infrastructuursubsidie

in euro

%

Algemeen Welzijnswerk

662.086

1,5%

Bijzondere Jeugdbijstand

8.927.740

20,0%

Gezinnen met kinderen

10.274.893

23,0%

Personen met een handicap

13.795.320

30,9%

Preventieve en ambulante Gezondheidszorg

489.890

1,1%

Ouderenzorgvoorzieningen

2.914.524

6,6%

Psychiatrische Verzorgingstehuizen

4.438.569

10,0%

Verzorgingsvoorzieningen

3.083.754

6,9%

Totaal

44.586.776

100,0%

In 2020, 1.6 miljoen euro subsidie voor preventie van agressie

Voorzieningen met een verblijfsfunctie die werken met minderjarigen, kunnen VIPA-subsidies aanvragen voor projecten van preventieve infrastructurele maatregelen inzake agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving.

Forfaitaire infrastructuursubsidies

Forfaitair: jaarlijkse aanrekening op de VIPA-kredieten van een forfaitair bedrag zolang men aan de voorwaarden voldoet (bv. gebruik door mensen met bepaalde zorgzwaarte).

In 2020, 1,9 miljoen euro forfaitaire infrastructuursubsidie voor personen met een handicap.

Coronacompensatie

Coronacompensatie: deze subsidie vormt een compensatie van de kosten die residentiële WVG-voorzieningen in 2020 hebben gemaakt in het kader van corona.

In 2020, 54,3 miljoen euro voor 1.284 voorzieningen.

Energiescans en klimaatsubsidies

In 2020 trok VIPA 1,5 miljoen euro uit om energiescans uit te voeren in zorgvoorzieningen. Om de energiebesparende investeringen met een terugverdientijd van meer dan 5 jaar (het resultaat van de energiescans) uit te voeren, trok VIPA 17,3 miljoen euro uit in 2020.

klimaatsubsidie

in euro

%

Algemeen welzijnswerk

0

0,0%

Bijzondere jeugdbijstand

72.675

0,4%

Gezinnen met kinderen

218.267

1,3%

Personen met een handicap

1.915.199

11,1%

Preventieve en ambulante gezondheidszorg

0

0,0%

Ouderenvoorzieningen en voorzieningen in de thuiszorg

2.033.458

11,8%

Verzorgingsvoorzieningen

13.032.817

75,4%

Totaal

17.272.415

100,0%

In 2017 ondertekenden het beleidsdomein WVG, acht koepelorganisaties in de zorg en het Vlaams Energiebedrijf het klimaatengagement. Daarin engageren ze zich om energie te besparen, nieuwbouw bijna energieneutraal te maken en gratis energiescans aan te bieden aan zorgvoorzieningen.

Energiescans

13% van alle voorzieningen en 76% van alle ziekenhuizen kregen reeds een energiescan.

Besparingsmaatregelen

12.650 besparingsmaatregelen werden berekend.

Top 3 aantal berekende maatregelen:

  1. Isolatie
  2. Relighting/relamping
  3. Hernieuwbare energieDe gemiddelde terugverdientijd van investeringen mét subsidie halveert, van 15 jaar naar 7,5 jaar.Subsidies

Het aantal subsidieaanvragen verdubbelt t.o.v. vorig jaar, in 2020 17,3 miljoen euro klimaatsubsidies.

Investering en CO2-besparing

 

Top 3 grootste bespaarders

 

gem. CO2-besparing

gem. investeringskost

1. Windmolens

230 ton/jaar

1.137.846 euro

2. Centraliseren verwarming

64 ton/jaar

356.206 euro

3. Warmtekrachtkoppeling

44 ton/jaar

138.045 euro

Bekijk transcriptie