Investeringen in welzijnswerk

Investeringen in welzijnswerk

Subsidies Welzijnswerk

 

Totaal in 2020 147,45 miljoen euro subsidies en tegemoetkomingen.


Subsidies en tegemoetkomingen

in euro

in %

Welzijnswerk

101.223.073

68,7%

Samenlevingsopbouw en armoedebestrijding

13.604.691

9,2%

Vrijwilligerswerk

1.478.375

1,0%

Subsidies VIA-4

27.033.775

18,3%

Coördinatie van het armoedebeleid

2.742.344

1,9%

Commissies eerstelijns juridische bijstand

1.366.000

0,9%

Totaal

147.448.257

100,0%

Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW’s)

Cliënten onthaald: 91.433

Cliënten begeleid: 25.544

In 2020 kregen de CAW’s een subsidie van 98,29 miljoen euro of bijna 69% van de totale subsidies van de afdeling Welzijn en Samenleving.

Vrijwilligerswerk

151 organisaties met 28.487 vrijwilligers kregen in totaal een subsidie van 1,48 miljoen euro.

Infografiek arbeidsmatige activiteiten

Arbeidsmatige activiteiten zijn vrijwillige, onbezoldigde bezigheden voor mensen met medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen.

In 2020 werden 2.725 overeenkomsten goedgekeurd voor 2.572 personen, ingediend door 126 voorzieningen met een erkenning als AMA-begeleider.

Top 3 voorzieningen met de meeste overeenkomsten:

  1. Beschut wonen: 1.348 overeenkomsten of 49%
  2. Voorzieningen VAPH: 468 of 17%
  3. OCMW: 415 overeenkomsten of 15%
Bekijk transcriptie