Cijfers justitiehuizen

Cijfers justitiehuizen

14 justitiehuizen in Vlaanderen en Brussel

733 medewerkers voor de hele afdeling justitiehuizen op 31/12/2020 of 642,8 VTE

Nieuwe dossiers

Evolutie nieuwe dossiers (2016-2020)

 

nieuwe dossiers

2016

26.894

2017

26.749

2018

27.579

2019

28.368

2020

27.645

In 2020 27.645 nieuwe dossiers, verdeling:

 

nieuwe dossiers (%)

Opvolging van en toezicht op daders*

60%

Slachtofferonthaal

24%

Strafrechtelijk advies aan magistraten

10%

Maatschappelijk onderzoek i.k.v. scheidingssituaties

6%

*onder ‘daders’ verstaan we verdachten, beklaagden, veroordeelden en geïnterneerden

Opvolging van en toezicht op daders, verdeling geopende dossiers:

 

nieuwe dossiers

nieuwe dossiers (%)

Autonome Probatiestraf

219

1,3%

Autonome Werkstraf

3.850

23,2%

Bescherming Maatschappij

286

1,7%

Elektronisch Toezicht Autonome Straf

14

0,1%

Penitentiair

2.107

12,7%

Probatie

3.813

23,0%

Vrij Onder Voorwaarden

2.746

16,5%

Bemiddeling en maatregelen

3.354

20,2%

Tijdelijk huisverbod

217

1,3%

Totaal

16.606

100,0%

Lopende dossiers

Evolutie lopende dossiers (2016-2020)

 

lopende dossiers

31/12/2016

26.393

31/12/2017

26.775

31/12/2018

27.860

31/12/2019

29.783

31/12/2020

31.275

Op 31/12/2020 31.275 lopende dossiers, verdeling:

 

lopende dossiers (%)

Opvolging van en toezicht op daders*

80%

Slachtofferonthaal

16%

Strafrechtelijk advies aan magistraten

1%

Maatschappelijk onderzoek i.k.v. scheidingssituaties

3%

*onder ‘daders’ verstaan we verdachten, beklaagden, veroordeelden en geïnterneerden

Opvolging van en toezicht op daders, verdeling lopende dossiers:

 

lopende dossiers

lopende dossiers (%)

Autonome Probatiestraf

384

1,5%

Autonome Werkstraf

4.037

16,1%

Bescherming Maatschappij

1.167

4,7%

Elektronisch Toezicht Autonome Straf

3

0,0%

Penitentiair

2.157

8,6%

Probatie

12.067

48,3%

Vrij Onder Voorwaarden

1.491

6,0%

Bemiddeling en maatregelen

3.643

14,6%

Tijdelijk huisverbod

55

0,2%

Totaal

25.004

100,0%

Bekijk transcriptie