Cijfers hulplijnen

Cijfers hulplijnen

1712, Stop it Now! & Tele-Onthaal

Infografiek 1712

1712 bij vragen over geweld.

In 2020 8.059 oproepen (+49%, meer oproepen voor 1712!) en 11.305 mogelijke slachtoffers (+53%, 1712 hielp meer mensen!).71% van de oproepen via telefoon, 18% via email en 11% via chat.

Dankzij een verdriedubbeling van de chat-openingsuren in april 2020 voerde 1712 zes keer meer chatgesprekken dan in 2019.

Van de slachtoffers zijn 57% slachtoffer van kindermishandeling, 19% slachtoffers van partnergeweld en 8% slachtoffer van geweld tegen volwassenen.

Hulplijn 1712 kreeg meer oproepen over familiaal geweld.

Tijdens de coronacrisis waren er risicofactoren voor familiaal geweld en kwamen een aantal beschermende factoren onder druk te staan.

Het sociaal isolement, de afwezigheid van een ondersteunend netwerk, het gebrek aan dagbesteding, inkomensverlies, kleine of slechte woonomstandigheden, spanningen en stress zijn enkele risicofactoren van familiaal geweld waarover mensen getuigden.

Meer dan 60% van de slachtoffers zijn minderjarig.

1/3 van de contactnemers is zelf slachtoffer en 1/5 is (stief)ouder van het slachtoffer.

Bij 86% van de oproepen wordt naast het geven van informatie en advies doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverlening, politie en justitie.

Infografiek Tele-onthaal

In 2020 139.092 oproepen (+15,1% oproepen t.o.v. 2019) en 105.923 gesprekken (+16,6% gesprekken t.o.v. 2019). Nooit eerder in de geschiedenis van de hulplijn was er zo’n grote nood aan een luisterend oor.

Gemiddeld 380 oproepen per dag en 249 gesprekken per dag. Tele-Onthaal deinde mee op de golven van de curves en de lockdowns. Een kwart van alle gesprekken in 2020 was coronagerelateerd.

119.679 oproepen (+13,9%) en 89.213 gesprekken (+13,0%) of 86% via telefoon.

19.413 oproepen (22,8%) en 16.710 gesprekken (+41,0%) of 14% via chat.

In 2020 210.529 websitebezoekers (+ 116.021 of + 122% t.o.v. 2019).

Infografiek Stop it Now!

Stop it Now, voor mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag

naar minderjarigen en hun naasten.

In totaal sinds lancering (mei 2017), 1.503 contacten. In 2020, 461 contacten (een opmerkelijke stijging van 63% t.o.v. 2019). De coronaperiode en beide lockdowns vertalen zich ook in de cijfers van Stop it Now!

In 2020 zijn er 461 contacten, waarvan:

  • 41% via email
  • 38% via telefoon
  • 21% via chat

In 2020 is 48% bezorgd over zichzelf en 30% over een naaste. In 2020 stijgen de hulpvragen van de dichte sociale omgeving t.o.v. de hulpvragen van mensen die bezorgd zijn over zichzelf.

In totaal sinds lancering 197 doorverwijzingen naar langdurige hulpverlening, dat is 13% van het totaal aantal contacten.

In totaal sinds lancering 80.692 websitebezoekers. In 2019 28.980 websitebezoekers, ondanks minder campagnes en media-aandacht dan vorige jaren.

Bekijk transcriptie