Voorwoord

Voorwoord

Samen met vele partners werken aan zorgzaam samenleven

Jaarverslag 2018

Elk jaar maakt het Departement WVG een jaarverslag dat een overzicht biedt van alle projecten die afgelopen jaar belangrijk waren, projecten waarmee het departement het verschil kon maken.

Karine Moykens, secretaris-generaal: “Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; het lijkt simpel als je het zo hoort. En toch zijn de uitdagingen waar we met het departement voor staan heel breed. Enorm passend ook in alle maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag de dag voor staan.”

Waarom een jaarverslag?

Karine Moykens, secretaris-generaal: “Met ons jaarverslag willen we tonen hoe we verbindend werken, hoe we samenwerken met heel veel partners. Ik ga er maar enkele noemen. Ik denk aan de lokale politie, de brandweer, heel de justitiële wereld waar we mee samenwerken. Uiteraard onze koepelorganisaties en alle voorzieningen in de welzijns- en de gezondheidssector. Dat spreekt voor zich.”

“We werken voor de mensen die in voorzieningen verblijven, mensen met een zorgvraag, een hulpvraag, mensen die in armoede leven, mensen die in contact komen met justitie, slachtoffers ook zeker en vast.”

“Eigenlijk is dat wat we proberen weer te geven in ons jaarverslag. Hoe we samenwerken met al die partners, want alleen kunnen we dit natuurlijk niet realiseren. Daarom laten we onze eigen mensen aan het woord, samen met een partner. Om te gaan aantonen: hoe doen we dat nu eigenlijk, hoe realiseren we dat?”

“Want bijvoorbeeld thema’s als duurzaamheid… Ik nodig u heel graag uit om het te bekijken in ons jaarverslag, want u zal merken dat ook het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin daar een belangrijke bijdrage toe levert.”

“Er is een Dag van de Zorg, er is een Week van de Zorg. Wat wij eigenlijk proberen te doen is een heel jaar lang te werken aan ‘zorgzaam samenleven’. En dat willen we zeker en vast weergeven in ons jaarverslag.”

“Ik hoop dan ook dat het voor u, lezers allemaal, opnieuw een aangename kennismaking zal zijn. Ik wens u allemaal heel veel leesgenot.”

Bekijk transcriptie