Contact

CONTACT

Contacteer ons

02 553 31 24 (elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 16.00 u)

info@wvg.vlaanderen.be

 

Colofon

Werkten mee aan dit jaarverslag: Liesbeth Van Houdt (coördinatie, redactie, eindredactie), Liesbeth Van Braeckel, Tina Van Assche (redactie), Sigrid Spinnox (foto’s), Joris Vermost, Bob Dierckx & Francis Vanhout (video), Begga De Vuyst, Frédérique Vander Elst & Katrien Mortelmans (cijfers en grafieken), Jan Goesaert (webcoördinatie), Bieke Formesyn & Patricia Werbrouck (verspreiding).

Verantwoordelijke uitgever: Karine Moykens

Cijfermateriaal

Met dank aan:

  • Kurt Cooreman (personeel)
  • Steven Bogaert (financieel)
  • Christophe Cousaert & Hannah Bohez (VIPA)
  • Murielle Van Imschoot, Angelina Wilssens & Lieve Van Segbroeck (Zorginspectie)
  • Luc Moens (klachten)
  • Antonia Le Roy (VCET)
  • Ludwien Cardoen, Leen Devlieghere, Saskia Dupont, Marijke Enghien, Sabine Jakiela, Marcel Lauwers, Gerlinde Taets, Leen Verbiest, Yonina Willemse (welzijnswerk) 
  • Minne De Boeck (Stop It Now!)
  • Annemie Claesen (1712)