Anne Vanwalleghem en Karine Moykens

Het welzijn van onze werknemers krijgt een hoge prioriteit

Hoewel er binnen de Vlaamse overheid altijd al veel geïnvesteerd werd in menselijk kapitaal, wordt er binnen het Departement WVG nog extra op ingezet met een strategisch, duurzaam HR-beleid. Volgens Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement WVG, en Anne Vanwalleghem, afdelingshoofd van HR en Organisatie, is extra aandacht voor human resources meer dan nodig.

“Onze maatschappij is voortdurend in verandering”, zegt Karine Moykens. “En de arbeidsmarkt verandert mee, waardoor jobs verdwijnen of anders ingevuld worden en nieuwe jobs ontstaan. Om die in te vullen, woedt op de arbeidsmarkt vandaag reeds een heuse ‘war for talent’, waarbij overheden en bedrijven in dezelfde vijver vissen. Daarbij veranderen werknemers sneller van job dan vroeger en staan we voor de uitdaging dat iedereen langer moet werken.”

“Dat maakt dat we niet alleen nieuwe goede mensen moeten aantrekken, maar dat we er ook voor moeten zorgen dat werknemers graag blijven. Ons strategisch, duurzaam HR-beleid verbindt onze taken en organisatiedoelen met ruime aandacht voor onze mensen én onze omgeving. We streven een continue interactie na.”

Welzijn en klimaat

“Concreet houdt dat in dat we aandacht hebben voor welzijn op het werk; dat we zorgen voor een werkplek waar mensen in goede omstandigheden kunnen werken en waar ze doorheen hun loopbaan nieuwe vaardigheden kunnen verwerven. Plaats- en tijdsonafhankelijk (thuis)werk was al langer mogelijk – op dat vlak waren we binnen de Vlaamse overheid zelfs een van de pioniers – en we zorgden ook al voor gratis fruit op het werk, mogelijkheden om te sporten op de werkvloer,…  Afgelopen jaar gingen we nog een stap verder en leidden we 10 van onze eigen werknemers op tot stress- en burnoutcoach. Ze bieden een luisterend oor en geven tips aan collega’s die stress op de werkvloer ervaren”, zegt Karine Moykens.

“We zijn een mensgerichte organisatie, die ook aandacht wil hebben voor het milieu. We stimuleren groen gedrag op de werkvloer en ook onze dienstverlening zelf draagt bij tot een beter klimaat. Zo trekken we met onze afdeling VIPA 23 miljoen uit voor energiescans en energiebesparende maatregelen in de zorgsector, waarmee voorzieningen heel wat kunnen besparen op hun energiefactuur én waarmee de CO2-uitstoot naar beneden gaat. We stimuleren ook voorzieningen om acties op te zetten om voedselverspilling in de welzijns- en zorgsector tegen te gaan.”

“We zetten ook in op werkbaar werk, waarbij er met chronisch of langdurig zieken wordt bekeken wat zij nodig hebben om opnieuw aan de slag te kunnen”, zegt Anne Vanwalleghem. “We houden contact met mensen die ziek zijn, zodat ze deel blijven uitmaken van hun team, ook als ze langere tijd afwezig zijn. Daarnaast investeren we veel in vorming want in de snel veranderende maatschappij zijn nieuwe skills nodig. Opleidingen zijn ook belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen; een gedeelde verantwoordelijkheid van medewerkers en leiding-gevenden.

Civil servants

“Met onze organisatiedoelen willen we zorgen voor impact; we willen met al onze afdelingen en externe partners wegen op het beleid. Dat maakt dat wij in onze nieuwe medewerkers ook zoeken naar een bevlogenheid om het maatschappelijk belang te dienen”, zegt Anne Vanwalleghem.

“Dat is niet altijd eenvoudig”, vult Karine Moykens aan. “Voor sommige profielen – zoals inspecteur-artsen voor Zorginspectie of ingenieur-architecten voor VIPA – is het profiel dat we zoeken heel specifiek. Mensen moeten een bepaald diploma hebben, maar op de werkvloer zijn er ook nog bepaalde competenties nodig. Een jurist die bij ons regelgeving schrijft, heeft een heel andere job dan een jurist aan de balie. En daarbij zoeken we zoals Anne al zei ook civil servants, mensen die hun job willen uitoefenen vanuit een maatschappelijke drive.”

Acties in 2019

“Met het formuleren van zes ambities die aansluiten bij een duurzaam HR-beleid werden sporen getrokken, nu volgt actie”, zegt Anne Vanwalleghem. “We willen ons onthaalbeleid van nieuwe medewerkers en onze employer branding verder uitbouwen, en we willen de veerkracht van onze werknemers onderzoeken. We gaan ook nog meer inzetten op leiderschap en het project van onze stress- en burnoutcoaches wordt verder uitgerold.”

Ondertussen blijven de initiatieven die er al langer waren doorlopen. Gratis fruit op het werk, een fitness waar werknemers tot negen uur ’s avonds kunnen sporten, deskbikes, de mogelijkheid om thuis te werken, … “Ons duurzaam HR-beleid is geen papiertje dat in de kast mag verdwijnen”, besluit Karine Moykens. “Dat zetten we echt om in de praktijk.”