Het gemiddeld aantal dagen dat iemand met een enkelband rondloopt was 90 dagen (bij de dossiers die in 2018 werden afgesloten). Er zijn echter grote verschillen in duurtijd bij de verschillende categorieën van elektronisch toezicht. Een elektronisch toezicht in het kader van een voorlopige hechtenis duurt gemiddeld 76 dagen. Een elektronisch toezicht bij een gevangenisstraf van maximaal 3 jaar en een strafrestant van maximum drie maanden (thuisdetentie) duurt gemiddeld 45 dagen. Een elektronisch toezicht uitgesproken door de gevangenisdirectie (strafrestant is meer dan drie maanden) duurt gemiddeld 104 dagen. Krijg je een enkelband opgelegd bij de straf van meer dan drie jaar (waarbij meestal eerst een deel van de gevangenisstraf wordt uitgezeten in de gevangenis, en nadien nog een deel wordt uitgezeten met een enkelband) dan duurt het elektronisch toezicht gemiddeld 315 dagen. Een elektronisch toezicht als autonome straf duurt gemiddeld 172 dagen.
sluiten