De stijging in 2017 en 2018 doet zich het meest voor bij de korte straffen. Er werden in 2018 ongeveer dubbel zoveel enkelbanden aangesloten in de categorie ET thuisdetentie (strafrestant van minder dan 3 maanden) in vergelijking met 2015 (+ 97%). De categorie van elektronisch toezicht opgelegd door de directie van de gevangenissen (met strafrestant van meer dan 3 maanden) kent een daling tussen 2015 en 2018 van 43 %. Het aantal aansluitingen van enkelbanden in een SURBdossier (bij gevangenisstraffen van meer dan 3 jaar) vertoont een stijging van 10 % in 2018 in vergelijking met 2016. Ook het aantal aangesloten enkelbanden in het kader van voorlopige hechtenis stijgt spectaculair gedurende de 4 laatste jaren van 198 in 2015 naar 495 in 2018 (+150%). Zowel in de aangemelde dossiers als in het aantal aangesloten enkelbanden is er de laatste jaren een duidelijke verschuiving van straffen van de categorie ET gevangenisdirectie (met strafrestant van meer dan 3 maanden) naar de categorie ET thuisdetentie (met strafrestant van minder dan 3 maanden). Dit houdt ook een verschuiving in van de werklast van de justitiehuizen naar het VCET dat instaat voor de opvolging van deze mandaten. De stijging van het aantal kortdurende aansluitingen zorgt voor een grotere turnover van dossiers en een grotere werklast voor de operationele dienstverlening van onder andere de moiele eenheid die de enkelbanden gaat aan- en afsluiten.
sluiten