Er zijn twee groepen opdrachtgevers die een straf met enkelband kunnen opleggen. Enerzijds is er de rechterlijke macht. Onder andere de onderzoeksrechter, de rechter ten gronde of de rechters in de strafuitvoeringsrechtbank kunnen een straf met enkelband opleggen. Anderzijds zijn er de gevangenisdirecties die op basis van omzendbrieven kunnen beslissen om gevangenisstraffen uit te voeren aan de hand van een elektronisch toezicht. Zij staan in voor het grootste aandeel van straffen met enkelband.
sluiten