Vanaf 2007 werden de Strafuitvoeringsrechtbanken bevoegd voor de toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Het aantal toekenningen blijft redelijk stabiel en schommelt tussen 402 (in 2007) en 319 (in 2014). In 2017 kregen 322 justitiabelen een VI opgelegd.
sluiten
Sedert 2007 zijn de Justitiehuizen bevoegd voor de opvolging van de beperkte detentie, sedert 2009 blijft hun aantal redelijk stabiel en situeert zich tussen 130 en 150 nieuwe dossiers op jaarbasis.
sluiten
Het aantal dossiers voorlopige invrijheidstelling, toegekend door de gevangenissen, steeg systematisch tot 2011 tot 232, sedertdien is er een forse terugval.
Er is nog een kleine restcategorie waar het hoofdzakelijk de opvolging van gestraften betreft onder het statuut van TBS die vallen onder het toezicht staan van de Strafuitvoeringsrechtbank .
sluiten