De dienst slachtofferonthaal kan gevat worden in de onderzoeksfase of in de uitvoeringsfase van een dossier. De onderzoeksfase loopt vanaf het neerleggen van een klacht tot aan de eindbeslissing (vonnis/arrest, seponering). De uitvoeringsfase start vanaf het vonnis/arrest en kan betrekking hebben op de uitvoering van een gevangenisstraf of van een interneringsmaatregel.

Het aantal vattingen van de dienst slachtofferonthaal is sinds 2017 terug in stijgende lijn. De dienst slachtofferonthaal werd sinds 2010 nooit meer gevat dan in 2020. Voor wat de dossiers in de uitvoeringsfase betreft, valt dit voor een deel te verklaren door de ‘dossiers internering’. Sinds de inwerkingtreding van de wet op de internering (op 1 oktober 2016) wordt de dienst slachtofferonthaal systematisch gevat in deze dossiers. De dienst slachtofferonthaal doet in deze dossiers een pro-actief aanbod naar het slachtoffer, in tegenstelling tot de dossiers ‘uitvoering van een gevangenisstraf’ waar het initiatief bij het slachtoffer zelf ligt.

Daarnaast steeg ook het aantal dossiers ‘onderzoek’ in 2020 met bijna 29,4%. Voor de stijging van het aantal dossiers onderzoek hebben vooral lokale ‘veranderingen’ een impact op de cijfers. In de afdeling Gent opende eind 2017 het zorgcentrum na seksueel geweld haar deuren. De dienst slachtofferonthaal wordt gevat voor deze dossiers.

In arrondissement Antwerpen is er sinds 2020 een nieuwe dienstnota rond de vattingen (systematische en andere) van de dienst slachtofferonthaal in werking getreden. De naleving van deze dienstnota wordt nauwgezet gemonitord door de verbindingsmagistraat.

sluiten