In 2019 werd bij 4107 personen een enkelband aangesloten. Dat is een stijging van 2,8 % ten opzichte van het voorgaande jaar. De laatste jaren steeg het aantal aansluitingen telkens met enkele procenten. In 2016 was er wel een stijging met 26 % ten opzichte van het voorgaande jaar. Tussen 2015 en 2016 daalde het aantal aansluitingen met 11%.
sluiten