De curve bij de enquêteopdrachten van het elektronisch toezicht daalt vanaf 2013. Deze daling houdt verband met beleidskeuzes inzake deze opdracht. Door een aanpassing van de toekenningsprocedure voor elektronisch toezicht via de ministeriële omzendbrief van 17 juli 2013 kon een enquête nog slechts in enkele gevallen (optioneel) gevraagd worden en was dit niet langer een verplichting. Dit heeft geleid tot een scherpe daling van het aantal aanvragen. Sinds 2014 blijft het slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk om een enquête ET aan te vragen, en blijft het aantal stabiel.

Het aantal enquêtes voor de penitentiaire sector vertoont een sterk dalende trend vanaf 2013 t.e.m. 2016. Vanaf 2017 is er terug een licht stijgende trend vast te stellen. De oorzaak van deze stijging is niet eenduidig te achterhalen, maar analyse leert dat er vooral meer enquêtes worden aangevraagd inzake beperkte detentie of voorwaardelijke invrijheidstelling. Het gaat veelal over meervoudige enquêtes, waarbij meerdere opties inzake strafuitvoering onderzocht worden.

sluiten