De dienst slachtofferonthaal kan gevat worden in de onderzoeksfase of in de uitvoeringsfase van een dossier. De onderzoeksfase loopt vanaf het neerleggen van een klacht tot aan de eindbeslissing (vonnis/arrest, seponering). De uitvoeringsfase start vanaf het vonnis/arrest en kan betrekking hebben op de uitvoering van een gevangenisstraf of van een interneringsmaatregel.

Het aantal vattingen van de dienst slachtofferonthaal is sinds 2017 terug in stijgende lijn. De dienst slachtofferonthaal werd sinds 2010 nooit meer gevat dan in 2019. Er is een stijgende aandacht waar te nemen vanuit de parketten en de strafuitvoeringsrechtbanken om de diensten slachtofferonthaal te vatten bij dossiers. Ook lokale veranderingen, zoals bijvoorbeeld een nieuwe magistraat, spelen een rol bij de stijging van de cijfers.

sluiten