maatschappelijke enquêtes

Voor 2015 stellen we vast dat de penitentiaire sector een kleine helft vertegenwoordigt van het totaal aantal gevraagde maatschappelijke enquêtes en beknopte voorlichtingsrapporten. De sector probatie is de tweede grootste groep gevolgd door de autonome werkstraf.

Opvallend voor 2015 is dat de enquête opdrachten in het kader van de maatregel vrijheid onder voorwaarden met de helft is afgenomen ten aanzien van 2014. De aanvragen in het kader van probatie en de autonome werkstraf bleven quasi stabiel ten opzichte van 2014.

Begeleidingen

De penitentiaire sector is een relatief kleine sector binnen de Justitiehuizen. Het aantal nieuwe mandaten bedroeg 5,49 % van het totaal aan nieuwe mandaten. Doorgaans betreft het  langdurige en intensieve begeleidingen.  De sector van elektronisch toezicht  vertegenwoordigt 16% van het aantal nieuwe dossiers binnen de Justitiehuizen.

Penitentiaire begeleidingen

De voorwaardelijke invrijheidstellingen toegekend door de strafuitvoeringsrechtbank (38,44%) en de invrijheidstelling op proef (35,46%) toegekend door de Commissie voor de Bescherming van de Maatschappij zijn veruit de grootste groep begeleidingen binnen de penitentiaire sector.

sluiten