Het aantal eerstelijnsinterventies door de Justitiehuizen daalt jaar na jaar. Enerzijds is er sprake van een grote onderregistratie van eerstelijnscontacten die de justitieassistenten doen. Dit heeft te maken met de aard van een eerstelijnscontact, dat soms zeert kort en oppervlakkig kan zijn waardoor er niet steeds een registratie gebeurt.

Daarnaast is er de systematische afbouw geweest van het eerstelijnsaanbod door de justitieassistent in de verschillende Justitiehuizen. De opdracht werd in tijden van werkoverlast in andere sectoren als minder prioritair beschouwd. De Justitiehuizen stelden wel steeds een lokaal ter beschikking met het oog op de organisatie van de juridische eerstelijns bijstand door de balies/advocatuur.

sluiten