Sinds 2007 maken de diensten slachtofferonthaal gebruik van het informaticasysteem SOSIP. De ingevoerde gegevens zijn de basis voor de statistische analyse. Wanneer men abstractie maakt van de cijfers van 2006, dan blijkt het aantal nieuwe dossiers slachtofferonthaal relatief stabiel te zijn, op een paar uitschieters in 2011 en 2013 na. Deze pieken vallen te verklaren door onder meer het invoeren van een nieuwe praktijk in een gerechtelijk arrondissement of de inwerkingtreding van de aangepaste omzendbrief slachtofferonthaal.

Zo voerde bijvoorbeeld de COL 16/2012 (omzendbrief College van procureurs-generaal) de systematische vatting van de diensten slachtofferonthaal in voor bepaalde types dossiers.

sluiten