Vanaf 2007 werden de strafuitvoeringsrechtbanken bevoegd voor de toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Het aantal toekenningen blijft redelijk stabiel en schommelt tussen 402 (in 2007) en 319 (in 2014).

Ook het aantal vrijstellingen op proef toegekend door de Commissie voor de Bescherming van de Maatschappij kent een lichte stijging tot 2012, met daarna een lichte terugval in 2013 en 2014.

Sedert 2007 zijn de Justitiehuizen bevoegd voor de opvolging van de beperkte detentie, sedert 2009 blijft hun aantal redelijk stabiel en situeert zich rond 150 dossiers op jaarbasis.

Het aantal dossiers voorlopige invrijheidstelling, toegekend door de gevangenissen, steeg systematisch tot 2011 tot 232, sedertdien is er een forse terugval.

Er is nog een kleine restcategorie waar het hoofdzakelijk de opvolging van gestraften betreft onder het statuut van terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrecht (TBS)  die vallen  onder het toezicht staan van de strafuitvoeringsrechtbank .

sluiten