Over het algemeen kunnen we spreken van een dalende tendens voor wat de enquêteringsopdrachten betreft.

De meest opvallende  curve bij de enquêteopdrachten is die van het Elektronisch Toezicht. Zowel de aanvankelijk sterke stijging (2007-2009) als de daarop volgende spectaculaire daling (vanaf 2013) houden verband met beleidskeuzes inzake deze opdracht.

Op 1 september 2007 werden de Justitiehuizen verantwoordelijk voor het Elektronisch Toezicht dat voorheen een opdracht was van het gevangeniswezen. Dit had voor gevolg een stijging van het aantal mandaten tot een piekniveau dat vervolgens stabiliseerde in de jaren 2009-2011. 

In 2013 werd de procedure grondig gewijzigd door de ministeriële omzendbrieven inzake het Elektronisch Toezicht. De verplichting voor de uitvoering van een maatschappelijke enquête werd afgeschaft en de enquête kon nog slechts in uitzonderlijk gevallen (ET met voorwaarden)  gevraagd worden. Dit heeft geleid tot een scherpe daling.

In 2015 vertegenwoordigden deze nog slechts 2,79 % van het totaal aantal maatschappelijke enquêtes en beknopte voorlichtingsrapporten die de Justitiehuizen ontvingen.

Het aantal enquêtes voor de penitentiaire sector (met inbegrip van de internering) is gestaag gestegen tot 2013. Sindsdien wordt de dalende trend weer ingezet.

In 2015 daalde het aantal maatschappelijke enquêtes in het kader van de Vrijheid onder Voorwaarden tot 45 aanvragen op jaarbasis.  Hiermee lijkt de dalende trend, die werd ingezet na 2009 en even stagneerde in 2013 en 2014, verder gezet.  Het strikte tijdskader (procedure voorlopige hechtenis) waarbinnen beslissingen dienen genomen te worden door de magistratuur, lijken moeilijk verenigbaar te zijn met de uitvoering van een maatschappelijke enquête.

Ook in het kader van probatie is er sprake van een dalende trend sinds 2007 met een lichte opflakkering van de maatschappelijke enquêtes en beknopte voorlichtingsrapporten in 2013 (wellicht te wijten aan een gewijzigde registratie).  In 2015 daalt het aantal aanvragen ten opzichte van 2014 met 11 % (van 1.271 naar 1.130 maatschappelijke enquêtes en beknopte voorlichtingsrapporten).  

sluiten