Voor 2010 steeg het aantal nieuwe dossiers. Deze stijging was reeds aanwezig sinds het ontstaan van de Justitiehuizen in 1999. Vanaf 2012 is er sprake van een dalende tendens. Die daling wordt veroorzaakt door een daling in de adviseringsopdrachten ( beknopte voorlichtingsrapporten of maatschappelijke enquêtes) bij de strafrechtelijke mandaten en een daling van de eerstelijnswerking.
sluiten